Företaget

Lilla Språkbyrån Tillberga arbetar med tal, språk och kommunikation.

Kristina Nyström är utbildad förskolelärare, speciallärare och talpedagog.
Hon har arbetat inom skolväsendet i över 30 år både som förskolelärare, speciallärare, klasslärare, hemvägledare, förstadielärare och talpedagog.
Utöver det har hon undervisat i grundläggande teckenspråk.

Kristina erbjuder hjälp till barn och vuxna med tal-
och kommunikationssvårigheter. Genom att förse en person med rätt redskap - tal, språk och kommunikation, kan man skapa en god grund för individens fortsatta utveckling. Detta sker till exempel med hjälp av perceptionsträning, minnes-och koncentrationsträning, begreppsinlärning, språklig stimulering, övingar i kroppsuppfattning, motorisk träning, rytmövningar och fontetisk träning.

– Det är viktigt med språklig medvetenhet och att arbeta individuellt med varje elev. Om barn ska lära sig ska det vara "spel och roligt". Det handlar om motivation. Barnen kan man inte lura. Det måste vara kul! Och det fordras mycket kunskap och tålamod, säger Kristina.

Bild på Kristina Nyström

Kristina Nyström

Språkbyrån
Gamla v 13
722 33 Västerås
tel: 021-60888
mobil: 0708-660888
mail: e-postDetta är en övningsuppgift i kursen Produktion för Hypermedier på JMMV05, Södertörns högskola.
Ansvariga studenter: Maria Björkman, Anna Johansson och Caroline Sellberg

Projektrapport
Projektbeskrivning